Příjemnou noc, je sobota 24.8.2019, 1:01. Dnes má svátek Sandra, zítra Bartoloměj.
Detail

KOMUNITNÍ CENTRUM HEŘMAŇ - Identifikační číslo 117D03D000230, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002398

2018-12-31 13:56:08 | Obec ©

NA PROJEKT JE POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA ZA EU

Foto

Foto: obec ©

Komunitní centrum slouží k provozování aktivit, které vedou k setkávání obyvatel komunity (lokality). Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra.
Komunitní centrum bude také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., zaměřenou na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením.
Cílem projektu je vybudování komunitního centra poskytující kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.
Prostřednictvím sociálních služeb je poskytována pomoc a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby skrze svoji činnost reagují na potřeby osob sociálně vyloučených případně sociálním vyloučením ohrožené a zároveň reagují na nepříznivé sociální jevy, které se vyskytují v místě působnosti.
V okolí místa realizace je umístěna Terapeutická komunita Sananim, která pomáhá klientům dlouhodobě abstinovat od nelegálních drog a alkoholu, připravit se k plnohodnotnému a uspokojivému zapojení se do běžného života ve společnosti a podle individuálních potřeb dosáhnout zlepšení stavu v oblasti tělesné, duševní a sociální. Tato komunita je uzavřená, na samotě nedaleko obce. Komunitní centrum Heřmaň bude spolupracovat s touto komunitou, aby se osoby v ní začleňovali do společnosti, zapojovali se do akcí, které bude komunitní centrum pořádat a naučili se tak řešit problémy, užívat si života bez alkoholu a drog. Výsledkem této spolupráce bude začlenění osob z Terapeutické komunity Sananim mezi občany obce Heřmaň, Skály, Ražice a celkově se zapojit do běžného života.
V současné době v Heřmani a přilehlých obcích bydlí 7 zdravotně postižených osob, kterým by komunitní centrum pomohlo začlenit mezi občany, zapojovat do aktivit, díky kterým se mohou vzdělávat, vytvářet tvůrčí schopnosti – keramická dílna, modelařina, kuchyňky, zvyšovat fyzickou zdatnost – v rámci možností v posilovně.
Komunitní centrum chce zapojit i seniory v obci, kteří se straní společnosti, nemají chuť do života nebo zůstali sami.
Komunitní centrum bude pomáhat lidem, kteří nemohou najít pracovní uplatnění. Pracovníci komunitního centra zprostředkují odborné přednášky a kurzy k tématu zaměstnanost a podnikání. Vše opět začíná osobním rozvojem, odstranění bloků k tomu být úspěšný v hledání zaměstnání a pomoc při administrativních úkonech jako je např. sepsání životopisů, příprava na výběrové řízení, finanční gramotnost atd. Dlouhodobě nezaměstnaní můžou trpět úzkostí až depresi, která se nepříznivě projevuje na celou jejich rodinu. Komunitní centrum na zámku se bude snažit svými službami předcházet v co největší míře těmto dopadům, lidi co nejvíce motivovat a pomoci se všemi obavami co mají a chtějí odstranit. Setkáváním v rámci komunity se lidé mohou dělit o své zkušenosti a v rámci networkingu se vzájemně propojovat a dávat si vědět o možnostech pracovních míst ve svém okolí.
V komunitním centru bude realizována klubovna, kterou budou využívat místní dobrovolní hasiči, společnost maminek, myslivci a sokol. Tyto sdružení jsou ochotni zapojit návštěvníky komunitního centra do svých aktivit.
Nově vybudované a zařízené fitness bude sloužit k zvyšování fyzické zdatnosti všech cílových skupin. Je nesporné, že zdravotně postižené osoby potřebují pěstovat tělesnou výchovu a sport stejně nutně jako zdravá populace - k udržení optimální fyzické a psychické kondice. Ke zlepšení využívají zdravotně postižené osoby všech dostupných forem a prostředků sportu přizpůsobených možnostem pohybu. Ukázalo se, že je prospěšné zvykat si na fyzické aktivity, a to jak z hlediska fyziologického, tak psychologického.Autor: Obec ©

Základní informace

Foto Kód obce: 03844 0
IČZÚJ: 549398
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek

Počet obyvatel: 249
Výměra: 705,29 ha
Hustota: 31,19 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad Písek
Pověřený úřad: Písek
Stavební úřad: Písek
Matriční úřad: Písek
Pověřený úřad s rozšířenou působností: Písek

Počet částí obcí: 1
Počet katastrálních území: 1
Počet základních sídelních jednotek: 1

Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: ANO
Plyn: NE

Obec Heřmaň
Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Heřmaň.

Naši obec najdete v jihočeském kraji, asi 6 km severozápadně od Protivína, na silnici Protivín - Ražice. Podél obce probíhá železniční trať z Protivína do Strakonic. Severně od obce protéká od Protivína říčka Blanice, která odtud směřuje na severozápad do Putimi a vlévá se do Otavy.

Historie stručně
Heřmaň je starobylá osada s dominantním kostelem sv. Jiljí, který se připomíná již v roce 1254 jako farní. V roce 1330 byl tento původně pozdně románský kostel převeden z královského majetku na královskou kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Heřmaň bývala kdysi městečkem. V roce 1640 byla velmi poničena švédským vojskem, že se stala pouhou vesnicí. Roku 1433 byla Heřmaň, spolu se Štěticemi a Humňany v majetku Smila z Kremže. Od něho pak roku 1444 přešla v zástavu a potom v majetek Oldřicha z Rožmberka a připojena ke hradu Zvíkovu. Sídlo Rožmberků bylo v Krumlově. Jejich erb můžeme najít z vnější strany hřbitovní zdi u kostela sv. Jiljí v Heřmani.

V roce 1508 je jako majitel jmenován Lev Malovec z Libějovic.Ten pak zboží prodal Kryštofu ze Švamberka, od jehož potomka Jana Viléma městečko Heřmaň koupilo město Písek, včetně okolních vesnic, za 10.000 kop grošů. V jeho majetku městečko zůstalo až do bitvy na Bílé hoře. Roku 1621 byl zastaven dvůr v nedalekých Humňanech Martinu Huertovi, císařskému veliteli v Písku.

www.blanicko-otavsko.eu
www.zlatyvrch.cz
www.vodnanskaryba.eu


Kontakty
Obec


Obec Heřmaň
Obecní úřad Heřmaň
Heřmaň 101
398 11 Protivín
Starostka: Bc. Jana Matoušková

Obecní úřad: 384 971 240
Starosta: 724 190 321
e-mail: ou.herman@atlas.cz

Úřední hodiny
PO 7:30-16:00
ČT 7:30-16:00

Datová schránka: w2dbs9h

IČO: 00249653

Bankovní spojení:
640003349/0800
5921271/0100

Sbor dobrovolných hasičů
DiS. Josef Cvachovec
tel. 734 232 696

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.obecherman.cz
© Obec Heřmaň
Právní doložka
Editace