Příjemnou noc, je čtvrtek 17.10.2019, 2:01. Dnes má svátek Havel, zítra Hedvika.
Detail

Jan Čarek

2010-06-17 06:32:38 | Obec

Základním tematickým okruhem Čarkova díla je válka a kontrast mezi řádem venkovského života a pocitem člověka, který se cítí cizí, osamocený v chaosu a prostředí zborcených hodnot. Čarek umí evokovat venkovský život v bohaté konkrétnosti, má smysl pro dramatičnost situací i pro odstínění přírodních dějů. Jeho básně vyslovují vztah prostého, chudého venkovana k okolnímu světu, osud lidí je tu vymezen jak láskou k zemi, tak i těžkým životem sociálním.

* 29.12.1898 Heřmaň
+ 27.3.1966

Jan Čarek
Narodil se v chalupnické rodině. Studoval a maturoval na gymnasiu v Písku (1910 - 18). V r. 1917 byl odveden, jako voják byl většinou v Uhrách. Po návratu (1919) nastoupil úřednické místo u Čs. státních drah (v Teplicích, Lounech aj.), v l. 1929 - 46 pracoval v Praze na ministerstvu železnic. - V letech třicátých se přiklonil k ruralistickému směru. - Přispíval do studentských časopisů, první verše otiskl v krajinském časopise Otavan (1917). Publikoval v časopisech Cesta, Zvěstování, Den, Venkov, České slovo, Tribuna, Národní osvobození, Pramen, Lumír, Host, Kritika, Sever a východ, Brázda, Mateřídouška aj. Redigoval sborník Tváří k vesnici (1936), sborník Básně rolníků (1939), básnickou edici Studnice (1936 -1940).
Jan Čarek
Základním tematickým okruhem Čarkova díla je válka a kontrast mezi řádem venkovského života a pocitem člověka, který se cítí cizí, osamocený v chaosu a prostředí zborcených hodnot. Čarek umí evokovat venkovský život v bohaté konkrétnosti, má smysl pro dramatičnost situací i pro odstínění přírodních dějů. Jeho básně vyslovují vztah prostého, chudého venkovana k okolnímu světu, osud lidí je tu vymezen jak láskou k zemi, tak i těžkým životem sociálním. Postupně se však Čarkova lyrika stávala monotónní, sociální naléhavost ustupovala před meditacemi "vyděděnce" odtrženého od rodné půdy, který marně teskní po krajině dětství a želí rodové tradice. Východisko z tohoto vykořenění nalézá Čarek v návratu k bohu. Konzervativní rysy se projevily zejména v jeho činnosti novinářské. Po druhé světové válce se převážně věnuje poezii určené dětem; soustřeďuje se v ní k dvěma oblastem dětských zkušeností: k přírodě a světu techniky.
Jan Čarek
Bibliografie:
Vojna (1920)
Chudá rodina z Heřmaně (1924)
Temno v chalupách (1926)
Smutný život (1929)
Hvězdy na nebi (1934
Tři balady o válce (1934)
Balada o Kýrovi (1934)
Všechny chalupy (1936)
Svatozář (1938)
Devítiocasá kočka (1939)
O životě a literatuře (1941)
Maminka (1941)
V zemi české (1942)
Na špičku nože (1943)
Železná panna (1946)
Dopis na věčnost (1947)
Mezi dvěma ohni (1947)
Ráj domova (1948)
Jan Opolský (1949)
Heřmaň (výbor ze sbírek Chudá rodina z Heřmaně a Temno v chalupách - 1952)

Pro děti například:
Zvířátka, naši přátelé (1953)
Zlatý dětský svět (1953)
Bajky o nástrojích (1953)
Máš rád stromy? (1954)
Co si povídaly stroje (1955)
Dobrý den, zvířátka (1958)
Jan Čarek
Zdroj: Slovník českých spisovatelů, Praha 1964
Autor textu: Jiří Brabec

Foto rodného domu: Jaroslav Bečvář

Autor: Obec

Základní informace

Foto Kód obce: 03844 0
IČZÚJ: 549398
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek

Počet obyvatel: 249
Výměra: 705,29 ha
Hustota: 31,19 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad Písek
Pověřený úřad: Písek
Stavební úřad: Písek
Matriční úřad: Písek
Pověřený úřad s rozšířenou působností: Písek

Počet částí obcí: 1
Počet katastrálních území: 1
Počet základních sídelních jednotek: 1

Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: ANO
Plyn: NE

Obec Heřmaň
Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Heřmaň.

Naši obec najdete v jihočeském kraji, asi 6 km severozápadně od Protivína, na silnici Protivín - Ražice. Podél obce probíhá železniční trať z Protivína do Strakonic. Severně od obce protéká od Protivína říčka Blanice, která odtud směřuje na severozápad do Putimi a vlévá se do Otavy.

Historie stručně
Heřmaň je starobylá osada s dominantním kostelem sv. Jiljí, který se připomíná již v roce 1254 jako farní. V roce 1330 byl tento původně pozdně románský kostel převeden z královského majetku na královskou kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Heřmaň bývala kdysi městečkem. V roce 1640 byla velmi poničena švédským vojskem, že se stala pouhou vesnicí. Roku 1433 byla Heřmaň, spolu se Štěticemi a Humňany v majetku Smila z Kremže. Od něho pak roku 1444 přešla v zástavu a potom v majetek Oldřicha z Rožmberka a připojena ke hradu Zvíkovu. Sídlo Rožmberků bylo v Krumlově. Jejich erb můžeme najít z vnější strany hřbitovní zdi u kostela sv. Jiljí v Heřmani.

V roce 1508 je jako majitel jmenován Lev Malovec z Libějovic.Ten pak zboží prodal Kryštofu ze Švamberka, od jehož potomka Jana Viléma městečko Heřmaň koupilo město Písek, včetně okolních vesnic, za 10.000 kop grošů. V jeho majetku městečko zůstalo až do bitvy na Bílé hoře. Roku 1621 byl zastaven dvůr v nedalekých Humňanech Martinu Huertovi, císařskému veliteli v Písku.

www.blanicko-otavsko.eu
www.zlatyvrch.cz
www.vodnanskaryba.eu


Kontakty
Obec


Obec Heřmaň
Obecní úřad Heřmaň
Heřmaň 101
398 11 Protivín
Starostka: Bc. Jana Matoušková

Obecní úřad: 384 971 240
Starosta: 724 190 321
e-mail: ou.herman@atlas.cz

Úřední hodiny
PO 7:30-16:00
ČT 7:30-16:00

Datová schránka: w2dbs9h

IČO: 00249653

Bankovní spojení:
640003349/0800
5921271/0100

Sbor dobrovolných hasičů
DiS. Josef Cvachovec
tel. 734 232 696

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.obecherman.cz
© Obec Heřmaň
Právní doložka
Editace